Podgląd pliku tekstowego w konsoli i kontynuowanie wprowadzania komend w konsoli

Jak podejrzeć plik tekstowy w konsoli i kontynuować pisanie komend dalej widząc ten podgląd?
Continue reading…