irytujący błąd z kartą dźwiękową – brak dźwięku i urządzenie Głuche wyjście lub Dummy Output

Jak spróbować rozwiązać irytujący błąd z kartą dźwiękową: „głuche wyjście” lub „Dummy Output”
Continue reading…

 

Zrzut bazy danych MySQL – każda tabela do osobnego pliku tesktowego

Uruchamiamy w konsoli:

 

Share This: