Zrzut bazy danych MySQL – każda tabela do osobnego pliku tesktowego

Uruchamiamy w konsoli:

  Share This:
Continue reading…