Dzielenie łącza przez Raspberry Pi, udostępnianie Internetu przez system Rasbian

Jak poprzez Raspberry Pi dzielić łącze? Tzn. przekazywać połączenie z WIFI poprzez kabel ethernet na dowolną inną maszynę – router, inny PC lub laptop.
Continue reading…

 

Zrzut bazy danych MySQL – każda tabela do osobnego pliku tesktowego

Uruchamiamy w konsoli:

  Share This:
Continue reading…