zaplanowanie godziny wyłączenia komputera

Jeśli chcemy wyłączyć komputer o określonej porze stosujemy komendę shutdown. Na początek logujemy się jako root aby wyłączyć komputer nawet jeśli są uruchomione procesy przez roota które by to blokowały:

Następnie stosujemy komendę wg wzorca:

Czyli jak chcemy aby to wystąpiło po godzinie:

następnie taki terminal należy zostawić niezamknięty. Oczywiście komputer wyłączy […]
Continue reading…