znalezienie folderu o określonej nazwie i usunięcie z niego wszystkich plików (bez usuwania tego folderu)

Jak znaleźć folder/foldery o danej nazwie i usunąć z niego/z nich wszystkie pliki zostawiając folder nieusunięty?
Więcej…

 

znalezienie tylko plików binarnych w danym folderze i jego podfolderach

Natomiast wpisanie wyników do pliku:

  Share This:
Więcej…

 

wstawienie w nazwie pliku aktualnej daty

Przydaje się to np. w tworzeniu backupów. Po stworzeniu backupu wywołujemy na nim komendę:

Otrzymamy dla przykładu:

Używamy tam znacznika grawis (https://pl.wikipedia.org/wiki/Grawis) widocznego na klawiaturze pod tyldą (obok klawisza „1”). Share This:
Więcej…