Raspberry Pi – wyłączenie wygaszacza ekranu

  Wyłączenie wygaszacza dla terminali tekstowych – należy zmienić te dwie linie w pliku:

Wyłączenie wygaszacza dla Xsession – dodanie tych wpisów w pliku:

 

 
Więcej…