Raspberry Pi – wyłączenie wygaszacza ekranu

 

Wyłączenie wygaszacza dla terminali tekstowych – należy zmienić te dwie linie w pliku:Wyłączenie wygaszacza dla Xsession – dodanie tych wpisów w pliku: