Genialna komenda ponawiająca wcześniejszą komendę !

To natomiast jest wręcz podstawowe narzędzie dla wszystkich użytkowników konsoli 🙂

Idea jest prosta. Chcemy ponowić wcześniej użytą komendę. Najpierw musimy wylistować wcześniej użyte komendy poprzez:


Następnie widzimy listę komend z numerkami. Możemy stąd w genialny sposób aktywować wcześniejszą komendę poprzez te numerki z użyciem wykrzyknika. Np.


UWAGA! Nie pomyl się z numerkiem. Komenda jest używana bezwarunkowo bez potwierdzenia. Np. jeśli ponowisz komendę usuwania pliku – zostanie on bezpowrotnie usunięty!