Linux – znajdowanie w konsoli plików na podstawie listy szukanych fraz z pliku tekstowego (ze słownika)

Mamy plik tekstowy z listą fraz do wyszukania. Jak na jego podstawie znaleźć wszystkie pliki, które do nich pasują?
Więcej…