łączenie się z FTP przez MC

Czy popularny Midnight Commander może służyć jako program do FTP? Oczywiście! Oto jak połączyć się z FTP (non-anonymous) poprzez mc (midnight commander). Po włączeniu programu:

W linii komend wpisujemy:

W wybranym panelu – nastąpi połączenie z FTP 😉
Więcej…