FileZilla pod Ubuntu – jak zainstalować?

Do połączenia poprzez FTP w Ubuntu może służyć wiele programów. Np. program z graficznym interfacem gFTP albo sama konsola – MC (midnight commander) oraz odpowiednie zapytanie:

łączenie się z FTP przez MC

Jednak jeśli poszukujesz rozbudowanego programu FTP znanego choćby z systemów Windows/MacOS – możesz użyć FileZilla. Jest on po prostu dostępny w repozytoriach.

Aby go zainstalować uruchom komendę:


Program posiada szeroką paletę możliwych protokołow jak SFTP, SSH. Dodatkowo umożliwia synchronizację połączenia (tzw. synchroniczne przeglądanie) – wiąże foler lokalny z tym na serwerze zatem przechodząc w jedną lokalizację – automatycznie wkazywana jest natywna (funkcjonalność znana np. z WinSCP pod Windows).

Program także raportuje ile plików udało się pobrać a ile nie. Np. poprzez zakładkę Udane/Nieudane transefery lub poprzez popup po skończonym zadaniu:

grafika:hipwallpaper.com