[LIFEHACK] Wylistowanie plików i folderów z danej lokalizacji i zapisanie wyniku przeszukiwań do pliku testowego (z uwzględnieniem podfolderów)

Dziś pokażemy jak znaleźć wszystkie foldery i pliki w danej lokalizacji i zapisać ich listę do pliku tekstowego
Więcej…