[LIFEHACK] ściąganie plików w konsoli za pomocą wget – z opcją nadpisania pliku

Ściąganie w konsoli plików jest banalne. Wystarczy wpisać:


Np:


Jednak jeśli ponownie chcemy pobrać plik (bo np. się zmienił na serwerze) to nie zostanie zastąpiony tylko pobrany obok tamtego pod zmienioną nazwą

Analogicznie do powyższego przykładu zmieniona nazwa pliku będzie następująca:


Natomiast jeśli chcemy nadpisać istniejący plik należy użyć dodatkowego parametru:


W ten sposób stary plik zostanie zastąpiony 😉

grafika: alphacoders.com