[LIFEHACK] Wylistowanie plików i folderów z danej lokalizacji i zapisanie wyniku przeszukiwań do pliku testowego (z uwzględnieniem podfolderów)

Dziś pokażemy jak znaleźć wszystkie foldery i pliki w danej lokalizacji i zapisać ich listę do pliku tekstowego
Więcej…

 

policzenie ilości plików w każdym podfolderze i posortowanie w kolejności rosnącej

Jeśli np. chcemy na serwerze sprawdzić jak rozkłada się zużycie parametru inode (przeważnie traktowany jako pojedynczy plik na serwerze) na poszczególne podfoldery w danym folderze przydatna będzie ta komenda:

w formie listy w kolejności rosnącej widzimy ile plików ma poszczególny folder
Więcej…