[LIFEHACK] Jak wylistować w danym folderze jedynie pliki zaczynające się od jakiejś nazwy?

Wystarczy użyć komendy:

Komenda wyszukuje frazę więc jeśli ona znajduje się także w środku pliku – też go wylistuje

Gdzie „jx” jest to poszukiwana nazwa. Wtedy pliki/ foldery wylistują się następująco:


Albo: