[LIFEHACK] Wylistowanie zawartości pliku ZIP w konsoli

Jak szybko w konsoli sprawdzić co zawiera plik ZIP?

Wystarczy ta komenda:


Przykład: