[LIFEHACK] Opóźniony screenshot w Linux. Np. aby wykonać zdjęcie elementów ukrywanych przy [PrintScrn]

Mamy tu na myśli np. wartości dropdownów w elementach formularzy w przeglądarkach internetowych. Jeśli wciśniesz przycisk [PrintScrn] zostanie wykonany screen ekranu jednak bez tych wartości:

Czyli lista samochodów do wyboru jest niewidoczna. Po wciśnięciu [PrintScrn] jest ona ukrywana.

Wydaje się, że najlepiej było by wykonać print-screen z opóźnieniem.

W Ubuntu Linux można wykorzystać do tego program gnome-screenshot i w nim określić opóxnienie:

Natomiast w Lubuntu Linux możemy użyć linii komend:


Gdzie podajemy czas opóźnienia (tutaj 5 sek.) oraz lokalizację + nazwę pliku pod jakim ma być zapisany screen.

Dzięki temu możemy wykonać screenshot z przykładu: