znalezienie tylko plików binarnych w danym folderze i jego podfolderach

Natomiast wpisanie wyników do pliku:

 
Więcej…

 

find – znalezienie w określonych plikach wystąpień z zadanej listy

Powiedzmy że mamy do znalezienia w tylko plikach tekstowych wystąpienia z następującej listy:

Użyjemy do tego komendy:

Możemy też wypisać znaleziska do pliku:

 
Więcej…