znajdowanie plików zawierających określoną frazę


gdzie ‘fraza’ – porządany ciąg znaków do znalezienia

możemy dodać dodatkowe flagi przy poleceniu find – np. ograniczyć rozszerzenia plików do tylko plików tekstowych: