znajdowanie plików w repozytorium SVN wg nazwy

jeśli chcemy znaleźć gdzie w repozytorium znajduje się plik o określonej nazwie możemy użyć następującej komendy:

przykład – szukamy pliku README.txt w tym repozytorium:

   
Więcej…

 

znajdowanie plików zawierających określoną frazę

gdzie ‘fraza’ – porządany ciąg znaków do znalezienia możemy dodać dodatkowe flagi przy poleceniu find – np. ograniczyć rozszerzenia plików do tylko plików tekstowych:

 
Więcej…