znalezienie plików binarnych większych niż 1MB i ich usunięcie


Oczywiście możemy użyć innego rozmiaru pliku w zależności od potrzeb.

Jest to modyfikacja komendy: https://linuxporady.pl/znalezienie-tylko-plikow-binarnych-w-danym-folderze-i-jego-podfolderach/