przeniesienie wszystkich plików (w tym ukrytych) i folderów z danej lokalizacji do innej

Samo użycie komendy


Nie rozwiązuje sprawy, bo mogą pozostać pliki ukryte rozpoczynające się kropką.

Aby przenieść całe zasoby z danej lokalizacji do innej użyj:


Czyli np.

Migracja plików i folderów z folderu w którym się znajdujem do innego:


Migracja z odległego folderu do obecnego:


itd.