Linux – znajdowanie w konsoli plików na podstawie listy szukanych fraz z pliku tekstowego (ze słownika)

Komenda find jak wiemy służy do szukania plików w konsoli Linux. Przeważnie wyszukujemy w ten sposób jedną określoną frazę. Np.


Powyższa komenda znajdzie nam w folderze w którym ją wywołamy wszystkie pliki (niezależnie od wielkości liter w nazwie pliku – Woods, woods, WOODS itd – flaga -iname) pasujące do frazy określonej w cudzysłowu. Do jednej frazy. Co natomast w przypadku, kiedy chcemy wyszukać wiele fraz na raz. Np. 50? Będziemy wywoływać 50 razy tę komendę i przepisywać frazy… ? To bez sensu.

Najlepiej posłużyć się słownikiem. Tworzymy zwykły plik tekstowy:


I wpisujemy frazy, ktróre nas interesują jedna pod drugą:


Zapisujemy poprzez:


Następnie wpisujemy komendę:

Gdzie /home/user/Muzyka/classic to lokalizacja plików do znalezienia

Jak widać zastosowano tutaj dodatkowe flagi do komendy find:

-iname – ignorowanie wielkości liter (jak w przykładzie wyżej)
-type f – znajdowanie jedynie plików z pominięciem folderów

Wynik wyszukiwania (zawarty jest w pliku tekstowym):

Listing: