znajdowanie plików w repozytorium SVN wg nazwy

jeśli chcemy znaleźć gdzie w repozytorium znajduje się plik o określonej nazwie możemy użyć następującej komendy:


przykład – szukamy pliku README.txt w tym repozytorium: