usuwanie plików z informacją co jest aktualnie usuwane

Jeśli usuwamy dużą ilość zasobów komendą:


I chcemy aby aktualnie w konsoli pokazywało sie – co jest usuwane, możemy to zrobić za pomocą dodatkowej flagi:


Jeśli np. jednocześnie musimy dodać flagę usuwania folderu – należy te flagi połączyć: