łączenie komend w konsoli

Co w momencie, kiedy chcemy wywołać 2 komendy – jedna po drugiej? Nic prostrzego. Używamy w takim wypadku “łącznika” komend i wpisujemy komendy w jednej linii:


Przykład:

Chcemy przejść na pulpit i utworzyć w nim folder o nazwie: “pliki”:


Ilość takich komend jest w zasadzie nieograniczona. Np możemy użyć trzech:


itd.