wyłączenie i włączenie połączenia z internetem z konsoli

Aby wyłączyć:

Aby włączyć:

Jest to równoznaczne z wyklikaniem tego w systemie GUI na pasku zadań lub trayu
Więcej…

 

łączenie komend w konsoli

Co w momencie, kiedy chcemy wywołać 2 komendy – jedna po drugiej? Nic prostrzego. Używamy w takim wypadku “łącznika” komend i wpisujemy komendy w jednej linii:

Przykład: Chcemy przejść na pulpit i utworzyć w nim folder o nazwie: “pliki”:

Ilość takich komend jest w zasadzie nieograniczona. Np możemy użyć trzech:

itd.
Więcej…

 

jak wywołać kiedyś już wprowadzoną komendę w konsoli?

Powiedzmy jakiś czas temu wprowadziliśmy w konsoli jakąś komendę. Jak mieć do niej dostęp ponownie? Nic prostszego. Wystarczy komenda:

Listuje ona wszystkie uprzednio wywołane komendy. Aby ponownie wywołać komendę należy wprowadzić jej numer przed nim wpisując wykrzyknik, np:

Co w momencie jak mamy bardzo dużo komend i ciężko nam je wszystkie wyświetlić możemy je […]
Więcej…