Terminix – użyteczne narzędzie do uruchomienia kilku terminali w jednym oknie

Poza dzieleniem okna terminalu na kilka odrębnych sekcji umożliwia np. tworzenie równoległych sesji.


Po zainstalowaniu szukaj programu o nazwie


W przypadku problemów z instalacją użyj następujących komend: