jak wywołać kiedyś już wprowadzoną komendę w konsoli?

Powiedzmy jakiś czas temu wprowadziliśmy w konsoli jakąś komendę. Jak mieć do niej dostęp ponownie? Nic prostszego. Wystarczy komenda:


Listuje ona wszystkie uprzednio wywołane komendy.

Aby ponownie wywołać komendę należy wprowadzić jej numer przed nim wpisując wykrzyknik, np:


Co w momencie jak mamy bardzo dużo komend i ciężko nam je wszystkie wyświetlić możemy je wyświetlać w porcjach poprzez:


Następnie operować klawiszami „Page UP” i „Page Down” na klawiaturze.

Liczba komend zapamiętanych przez komendę history jest ustalana w pliku:


Możemy go przeedytować poprzez:


Następnie zmieniamy odpowiednio zmienne: