sprawdzenie czy mysql jest uruchomiony

Czasem zachodzi taka potrzeba bo .. nie mamy tej pewności na danej maszynie:)


Jak komenda zwróci mniej więcej coś takiego:


Oznacza – że TAK. Brak wyniku komendy – NIE.