znalezienie tylko plików binarnych w danym folderze i jego podfolderach

Natomiast wpisanie wyników do pliku:

 
Więcej…