Export (tylko) zmienionych plików pomiędzy dwoma rewizjami w SVN

Niestety komenda

Nie zezwala na użycie zakresów jak np. w przypadku

Poniższa komenda powinna być pomocna w osiągnięciu tego celu. Należy w niej określić 3 parametry: rewizję początkową – jej numer (tutaj 2) rewizję końcową (tutaj 5) pełen adres url repozytorium (tutaj svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/googlemapsprestashopmodule/svn/ )

Pliki pojawią się w folderze w […]
Więcej…

 

export plików zmienionych pomiędzy dwoma rewizjami w svn (subversion)

Baardzo przyjemna komenda. Pozwala nam na wyłuskanie jedynie tych plików które się zmieniły na przestrzeni dwóch konkretnych rewizji:

Gdzie 2490 i 2429 to 2 skrajne rewizje. Niestety wymaga ono modyfikacji, ponieważ w takiej formie wyeksportują się te pliki do.. folderu / (czyli roota systemu). W każdym razie działa ona i można je potem stamtąd […]
Więcej…