Export (tylko) zmienionych plików pomiędzy dwoma rewizjami w SVN

Niestety komenda


Nie zezwala na użycie zakresów jak np. w przypadku


Poniższa komenda powinna być pomocna w osiągnięciu tego celu. Należy w niej określić 3 parametry:

  • rewizję początkową – jej numer (tutaj 2)
  • rewizję końcową (tutaj 5)
  • pełen adres url repozytorium (tutaj svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/googlemapsprestashopmodule/svn/ )


Pliki pojawią się w folderze w którym komenda została wywołana.

To kolejny artykuł poświęcony systemowi kontroli wersji SVN (Subversion). Zobacz pełną listę artykułów na ten temat.