Export (tylko) zmienionych plików pomiędzy dwoma rewizjami w SVN

Niestety komenda

Nie zezwala na użycie zakresów jak np. w przypadku

Poniższa komenda powinna być pomocna w osiągnięciu tego celu. Należy w niej określić 3 parametry: rewizję początkową – jej numer (tutaj 2) rewizję końcową (tutaj 5) pełen adres url repozytorium (tutaj svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/googlemapsprestashopmodule/svn/ )

Pliki pojawią się w folderze w […]
Więcej…