Ubuntu – problem z zainstalowaniem programu przez APT – is another process using it ? Jak to obejść?

Czasem podczas instalacji programu przez konsolę natrafiamy na problem:


Wynika to z tego, że np. może w tle być wykonywana przez system aktualizacja pakietów lub ich źródeł.

Możemy łatwo zdjąć tę blokadę przez:


Następnie po wywołaniu:


Możemy juz bez problemu zainstalować nasze oprogramowanie np. program do nagrywania płyt: