[LIFEHACK] Sprawdzanie wersji Ubuntu – jak szybko sprawdzić jaką wersję Ubuntu posiadamy?

Wystarczy, że wywołasz w konsoli:


Przykładowy wynik komendy: