[LIFEHACK] Jak jedną komendą dodać wszystkie nowo wgrane pliki do commita w SVN (subversion)?

Nowe pliki, które pojawią się w wersji roboczej są oznaczone pytajnikiem. Można je wylistować przez komendę:


Mają one oznaczenie przez pytajnik (?) dla przykładu:

Aby je wszystkie na raz dodać do commita wywołaj:


W pewnych sytuacjach powyższa komenda może okazać się niewystarczająca. Jeśli zastana wersia subversion lub nazwy kommitowanych plików nie powodują dodania wszystkich plików – wtedy bardziej rozbudowana wersja tej komendy powinna pomóc:


Jeszcze inną alternatywną w niektórych sytuacjach komendą, która to realizuje to:


Potem już wystarczy wykonać commit: