jak jedną komendą dodać wszystkie nowo wgrane pliki do commita w svn?

Przed wykonaniem komendy upewnijmy się, że pliki mają odpowiednie uprawnienia. Tzn. jeśli np. commitujemy pliki strony www obsługiwanej przez PHP i skrypt wgrał / utworzył foldery w danym miejscu – możemy nie mieć uprawnień aby je modyfikować. Dla pewności przed wywołaniem tej komendy warto przepatrzyć te uprawnienia:


Dopiero wtedy jak konsola nie zgłasza żadnych błędów – odpalamy:


W pewnych sytuacjach powyższa komenda może okazać się niewystarczająca. Jeśli zastana wersia subversion lub nazwy kommitowanych plików nie powodują dodania wszystkich plików – wtedy bardziej rozbudowana wersja tej komendy powinna pomóc: