Obracanie plików wideo za pomocą konsoli w Linux – ffmpeg

Instalujemy wymagane oprogramowanie:


Obracanie do góry nogami:


Odbicie w poziomie – lewo:prawo:


Obrót o 90stopni – zgodnie ze wskazówkami zegara:


Obrót o 90stopni – przeciwnie do ruchu wskazówek zegrara:


Przykład: