[LIFEHACK] Wylistowanie plików i folderów z danej lokalizacji i zapisanie wyniku przeszukiwań do pliku testowego (z uwzględnieniem podfolderów)

Do wypisania w terminalu takich zasobów posłuży komenda:


Natomiast, aby jej wynik zapisać do pliku tekstowego wywołaj:


Jeśli w lokalizacji w której to wywołujesz nie masz praw zapisu – zapisz to w swoim folderze domowym: