łączenie się z FTP przez MC

Czy popularny Midnight Commander może służyć jako program do FTP? Oczywiście!

Oto jak połączyć się z FTP (non-anonymous) poprzez mc (midnight commander).

Po włączeniu programu:


W linii komend wpisujemy:


W wybranym panelu – nastąpi połączenie z FTP 😉

grafika:hipwallpaper.com