[LIFEHACK] Deklarowanie komendy Linux w edytorze tekstowym przed jej uruchomieniem w terminalu

Czasem zachodzi potrzeba sporządzenia dość skomplikowanej komendy w konsoli. Wpisywanie jej bezpośrednio w terminalu może być nieczytelne.

Możesz wtedy skorzystać z dość ciekawej opcji terminala Linux – sporządzenia komendy w edytorze tekstowym, po czym uruchomienie jej w terminalu.

Po kolei.

Na początek włącz terminal. Możesz już zacząć pisać komendę lub nie. Użyj kombinacji klawiszy:


Włączy się wtedy domyślny edytor tekstowy (np. program nano) możesz wtedy wprowadzać składowe komendy. Dla przykładu:


Gdy już komenda będzie gotowa, zapisujesz wprowadzony tekst w folderze /tmp. Wciśnij:


Następnie zamknij edytor:


Jak widać automatycznie z zamknięciem edytora – komenda zdeklarowana w edytorze została uruchomiona (w naszym przypadku zostanie wylistowany dany katalog wraz z plikami ukrytymi).

Funkcja jest dość użyteczna szczególnie przy wielowierszowych komendach zawierające np. pętle albo instrukcje warunkowe.

 

 

Jak w Linux ustawić w konsoli cykliczne wywoływanie komendy – CRON

CRON jest to potężne narzędzie dzięki któremu możemy zautomatyzować działanie naszego komputera. Jeśli jest to np. serwer, maszyna techniczna, produkcyjna – jesteśmy bardzo łatwo w stanie ustawić cykliczne wywoływanie danej komendy w ściśle określonym czasie.

Aby wylistować już zaplanowane zadania na danej maszynie wywołaj:


Jeśli na dole tego pliku nie widzisz żadnych od-komentowanych wpisów (bez symbolu hasha “#” na początku linii) – nic nie jest zaplanowane.

Jeśli chcesz coś dodać do listy wywołaj:


W tym momencie plik jest możliwy do edycji (wybierz edytor Nano do jego edytowania, lub każdy inny), a zapisać go możesz poprzez CTRL + o (dla edytora Nano)

Aby dodać nowe zdarzenie cykliczne na samym dole umieść wpis postaci:


Spowoduje to wywołanie zdarzenia {KOMENDA} (np. spakowanie określonego pliku albo pobranie go przez wget itd. itd) w każdej 5 minucie każdej godziny każdego dnia miesiąca itd.

Ogólnie każda z 5-ciu gwiazdek (powyżej w miejscu 1-wszej gwiazdki umieszczono cyfrę 5) oznacza osobny zakres czasu:


(źródło: http://pl.docs.pld-linux.org/uslugi_cron.html)

 

 

Czyli np. poniższy zapis odpali zadanie o 2:15 każdego dnia:


 

Ten natomiast uruchomi komendę zawsze 5-go dnia miesiąca o 7:30


 

Istnieją także użyteczne sformułowania pozwalające na odpalanie komendy np. co 5 minut, co drugi dzień itd.

Dekarując wpis w ten sposób – komenda ruszy co każde 5 min:


 

Natomiast tutaj komenda ruszy co 2-gą godzinę o minucie 0 czyli co 2-gą “pełną” godzinę


 

Analogicznie poniższy wpis spowoduje, że komenda ruszy co 2 godziny o 30-tej minucie


 

Czyli jak widzimy możliwość konfiguracji jest olbrzymia.

grafika: wallpaperaccess.com