instalacja rozszerzenia mcrypt na serwerze Apache

Brak tego dodatku może sie objawiać np. komunikatem:


Na początku go instalujemy:


Odnajdujemy plik konfiguracyjny:


domyślna lokalizacja to


znajdujemy ten plik:


dodajemy naszą lokalizację np.


aktywujemy moduł:


Tworzymy dowiązania symboliczne:


Ostatecznie restartujemy serwer – moduł już powinien działać: