jak dodać cd-rom lub dvd-rom z pakietami (np Debiana) do repo w sources.list (np w Ubuntu)

domyślnie komenda wygląda tak:


lecz gdy jest gdzieś indziej mountowany: