[LIFEHACK] Deklarowanie komendy Linux w edytorze tekstowym przed jej uruchomieniem w terminalu

Czasem zachodzi potrzeba sporządzenia dość skomplikowanej komendy w konsoli. Wpisywanie jej bezpośrednio w terminalu może być nieczytelne.

Możesz wtedy skorzystać z dość ciekawej opcji terminala Linux – sporządzenia komendy w edytorze tekstowym, po czym uruchomienie jej w terminalu.

Po kolei.

Na początek włącz terminal. Możesz już zacząć pisać komendę lub nie. Użyj kombinacji klawiszy:


Włączy się wtedy domyślny edytor tekstowy (np. program nano) możesz wtedy wprowadzać składowe komendy. Dla przykładu:


Gdy już komenda będzie gotowa, zapisujesz wprowadzony tekst w folderze /tmp. Wciśnij:


Następnie zamknij edytor:


Jak widać automatycznie z zamknięciem edytora – komenda zdeklarowana w edytorze została uruchomiona (w naszym przypadku zostanie wylistowany dany katalog wraz z plikami ukrytymi).

Funkcja jest dość użyteczna szczególnie przy wielowierszowych komendach zawierające np. pętle albo instrukcje warunkowe.