[LIFEHACK] Jak w edytorze nano w konsoli Linux otworzyć określoną linię pliku?

Nano to podstawowy edytor tektowy dostępny w konsoli Linuxa. Aby otworzyć plik tekstowy wystarczy wywołać komendę:


Jesli chcemy otworzyć określoną linię (tutaj setną) tego pliku użyj komendy:


Alternatywnym sposobem na wyświetlenie takiej linii jest ta opisana tutaj:

 

[LIFEHACK] Wyświetlenie w Linuksie w konsoli określonej linii z pliku tekstowego