[LIFEHACK] Lubuntu – reset panelu do domyślnych wartości

Jakbyś przekombinował/a z panelem (gdzie znajduje się menu programów, znimilalizowane okna, tray) zawsze możesz wrócić do domyślnych ustawień panelu następującymi komendami:W/w komendy nie wymagają restartu sesji/komputera:)

 

 

grafika: wallpapersafari.com