[LIFEHACK] Ubicie konkretnej sesji w programie screen – jak to zrobić?

Potęgę równoległych sesji (w tle) Linux obsługiwanych przez polecenie


Omawialiśmy w artykule:

uruchomienie programu w tle i zamknięcie konsoli

Podaliśmy też tam dość prosty sposób na zamknięcie sesji:


Jednak posiada on jednak niewątpliwe wady:

  1. Zamyka wszystkie sesje screen na raz
  2. Na niektórych maszynach nie zadziała 🙁

Jak sobie z tym poradzić?

Do zamknięcia określonej sesji screen wywołaj komendę:


Nazwę uruchomionych sesji screen wyświetlisz poprzez:


 

grafika: wallpaperflare.com