Linux – wylogowanie danego użytkownika za pomocą konsoli

Jeśli chcemy wylogować danego użytkownika z systemu za pomocą komendy – wywołaj: