MySQL – jak w konsoli wyeksportować jedynie strukturę bazy danych (bez samych danych)

Może być to pomocne przy analizie zmiany struktury między kolejnymi wersjami danej bazy danych. Wystarczy wówczas porównać same struktury za pomocą np. SVN. Przedstawialiśmy to w artykule:

Usuwanie wirusów ze stron www

 

Aby w konsoli wyeksportować samą strukturę bazy danych wywołaj komendę z opowiednią flagą --no-data :