[LIFEHACK] MYSQL – jaką komendą sprawdzić datę ostatniej modyfikacji danej tabeli w określonej bazie danych ?

Jeśli chcemy poznać ostatni czas modyfikacji danej tabeli możemy wykonać to proste zapytanie SQL:


Czyli np. w sklepie opartym o PrestaShop chcemy sprawdzić kiedy ostatnio zmieniła się tabela z produktami:


Co ciekawe – data wyświetli się niezależnie od tego czy w tabeli jest kolumna z datą modyfikacji – czy nie.

Przykładowy wynik zapytania:


 

grafika: picserio.com